Klubbens værdier

Klubbens værdier

Freja HK er en håndboldklub, hvor vi sammen skaber de bedst mulige rammer for udvikling af vores medlemmer - både sportsligt og personligt. Pr. 2021 er de opdaterede klubværdier fællesskabglæderespekt og udvikling, der ved implementering skal bidrage til, at vores medlemmer får de bedste oplevelser hos os. Oplevelser, som forhåbentlig kan tages med i det videre liv.


Herunder kan du læse mere om vores klubværdier, som gennem implementering udgør de retningslinjer vi agerer efter, uanset om man er spiller, træner, frivillig eller forælder i Freja HK.


Fællesskab - det vi gør sammen

Klubben er vores fællesskab og sammen udgør vi Freja Håndboldklub. Sammen er vi stærkere og vi tror på, at alle ønsker at bidrage til fællesskabet. Vi kender, hjælper og hepper på hinanden på tværs af hold og trupper.


Vi er engagerede i fællesskabet og bidrager aktivt med de kompetencer vi har, uanset om vi er træner, spiller, forælder eller frivillig i klubben.


Spiller

Du deltager i sociale arrangementer og i fælles klubstævner med din trup eller dit hold. Du bliver i hallen sammen med dit hold og ser de andre hold spille.


Træner

Du laver fællestræning for hele årgangen/truppen og bestræber dig på at opbygge et fællesskab med de andre trænere i klubben.


Du deltager i den fælles årlige trænermiddag, trænermøder, agerer gæstertræner i andre relevante trupper og sørger for at udnævne 'spiller-buddies' til nye spillere i din trup.


Du sørger for at sende spillere ordentligt videre til andre hold – uanset om det er op eller ned i niveau – eller videre til en ny trup.


Forældre

Du støtter op omkring klubbens værdier på dine børns vegne og prioriterer at dit barn deltager i fælles klubaktiviteter. 


Du deltager i truppens forældremøder, hjælper til med sociale arrangementer for klubben og støtter op omkring truppen ved at bidrage til løsning af holdlederopgaver (sidde ved dommerbord, kørsel til kamp, udfylde holdkort mv.) eller som hjælpetræner.


Frivillig

Du har sigte på fællesskab på tværs af hele klubben.


Du bidrager til arrangementer for hele klubben og søger at involvere nye forældre som frivillige.

Glæde - sådan er vi selv

I Freja HK ønsker vi, at alle skal føle glæde ved at være en del af klubben. 


Vi er stolte og glade for at være en del af Freja Håndboldklub og vi møder alle med et smil.


Spiller

Du møder positivt og engageret til både træning og kamp. Du roser dine medspillere når de gør deres bedste, og taler også med dem om, hvordan I som trup og hold bliver bedre.


Træner

Du arbejder for at det skal være sjovt at spille håndbold. Du roser dine spillere, når de gør deres bedst og taler pænt til og om både dine egne og andre spillere.


Forældre

Du taler pænt til og om både dine egne spillere og andre - inklusiv trænere og andre forældre. Du er bevidst om, at du er medvirkende til at skabe en god forældrekultur i truppen og i klubben – både i form af god stemning og opbakning. Den glæde du viser ved at engagere dig smitter af på truppen.


Frivillig

Du bidrager til at skabe glæde for alle i Freja HK - for eksempel ved at bidrage til events.


Du bidrager til at skabe god stemning i klubben og er positiv i samarbejdet med andre.

Respekt - sådan er vi over for hinanden

Respekt er en meget vigtig klubværdi i Freja HK. Vi ønsker i høj grad, at alle føler sig respekteret når de kommer i klubben, uanset om man er spiller, træner, frivillig eller forælder i klubben. 


Alle har en rolle i klubben uanset social eller etnisk baggrund og spillemæssigt niveau og vi rummer hinandens forskelligheder og interagerer socialt med hinanden.


Vi hilser på hinanden når vi ses og vi taler og skriver ordentligt til hinanden.


Spiller

Du respekterer dine medspillere som de er.


Du respekterer trænernes beslutninger og tror på, at de gør hvad der er bedst for truppen og holdet. Herunder respekterer du de regler og aftaler der gælder for din trup og dit hold. Meld afbud til træning og kamp hvis du er forhindret i at komme og du møder velforberedt til træning og kamp og bidrager med højt aktivitetsniveau. 


Til kampe respekterer du dommeren og dine modspillere og taler pænt til vedkommende.

Træner

Du respekterer dine medtrænere, andre trænere og spillere og bakker op om de frivilliges arbejde i klubben.


Du sørger for at alle får spilletid i din trup, uanset niveau. Hvis du vurderer at en spiller ikke passer ind på et hold (fx på niveau), hjælper du spilleren med at finde et passende hold i truppen.


Du skaber gode rammer med relevante rekvisitter og skaber en god og tydelig struktur for træningen med faste rutiner ved start og afslutning.


Du respekterer dommeren og modstanderne og skaber en god tone fra bænken og på banen. Du motiverer og bidrager til en anti-brokke kultur i truppen.


Forældre

Du respekterer trænerens beslutninger og tror på, at de beslutter det bedste for truppen og holdet. 


Du hepper også på de andres børn og husker at håndbold er en holdsport. Herunder roser du både dit eget barn og andre, når de gør deres bedste - også uden for banen.


Du respekterer dommeren og modstanderne og skaber en god tone fra tilskuerrækkerne.


Du har ansvar for at invitere andre/nye forældre med i ’fællesskabet’.


Frivillig

Du arbejder for at engagere alle i klubben uanset baggrund.

Udvikling - vi vil blive bedre

Om man er spiller, træner, frivillig eller forælder i Freja HK, så ønsker vi at bidrage til udvikling. Det kan være udvikling af den enkelte, både sportsligt og personligt, men ligeledes udvikling af Freja HK som håndboldklub. 


Vi har alle et ansvar for en positiv udvikling af klubben og for at leve op til klubbens værdier. Med ansvar menes forpligtelse til at overholde aftaler og levere de opgaver der aftales.


Spiller

Du udvikler dig sportsligt fra dit eget niveau og du udvikler dig socialt gennem fællesskabet på holdet, i truppen og i hele klubben. Du udvikler (nye) venskaber på dit hold, i truppen og i klubben. Denne udvikling sker gennem deltagelse, engagement og respekt for hinanden.


Træner

Du har fokus på at udvikle alle spillere i truppen – uanset niveau. Du vil selvfølgelig gerne vinde (det vil vi alle), men der er også andre sejre. Vejen til resultatet er nogle gange vigtigst.


Du udvikler dine egne trænerkompetencer gennem opsøgende arbejde og eventuelle kurser.


Du udvikler fællesskab og samspil i din trup gennem en god social kultur og du søger udvikling ud fra det sociale og håndboldmæssige niveau den enkelte er på.


Forældre

Du udvikler relationer til de andre forældre i dit barns trup og støtter dit barns sociale og håndboldmæssige udvikling ved at møde op og bakke op.


Frivillig

Du arbejder på at udvikle klubben i henhold til værdierne.


Opdateret 02.05.2021

Billedslider

First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide