Udvalg
Ungdomsudvalg
PS
Pernille Sevelsted
28 89 18 90
File
Peter Andersen
60 68 55 25
File
Katja Bisgaard
41 82 49 88
Ansvarsområder

Ansvarsområder

 • Planlægning og afvikling af bestyrelsesmøder
 • Planlægning og afvikling af generalforsamlinger
 • Udvikling af foreningen 
 • Udvikling af nødvendige dokumenter til klubben - planer, årshjul, strategier m.m.
 • Udarbejdelse af skabeloner til trænerkontrakter og godkendelse af endelige kontrakter 
 • Udarbejdelse og godkendelse af sponsorkontrakter 
 • Udarbejdelse af kommunikationsplan for klubben
 • Strategiske projekter - fx samarbejdsaftaler med andre klubber 
 • Politisk samarbejde med Københavns Kommune, DHF, HRØ, hallens øvrige brugere og brugerbestyrelse
 • Samarbejde med udvalg
 • Indkaldelse til minimum et årligt fælles klubmøde
 • Ansøgning om haltider og overordnet fordeling af træningsblokke 
 • Håndtering af spillercertifikater via HåndOffice 
 • Indberetning af medlemmer til CFR og Københavns Kommune, FOS-tilskud og andre kommunale tilskud 
 • Tildeling af budget til udvalg  
 • Klubbens overordnede økonomi, budget, regnskab og opfølgning overfor udvalg i forhold til aftalte budgetter
Seniorudvalg
FP
Frederikke P. M. Pedersen
29 45 12 67
SR
Stine Rønn
53 66 05 50
TB
Tanja B. Bisgård
21 69 76 20
File
Emilie M. Lindholdt
27 20 27 98
IP
Ida V. Poulsen
41 42 83 22
SA
Søren Arvad
61 99 61 74
Ansvarsområder

 • Rekruttering af trænere og spillere
 • Forhandling af trænerkontrakter
 • Deltagelse i kursus for afdelingens trænere
 • Tilmelding til turnering og stævner i afdelingen
 • Sociale arrangementer i afdelingen
 • Budget og økonomi i afdelingen
 • Udvalgsformand deltager i bestyrelsesmøder