KLUBBENS BØRNEPOLITIK
 
I Freja HK ønsker og tilstræber vi til stadighed at være en forening, hvor børn og unge trygt kan opholde sig i deres fritid, hvor de kan udvikle sig positivt inden for håndboldsporten og få gode, sociale oplevelser og relationer.
 
I Freja HK tilstræber og vil vi til stadighed arbejde for, at forældre trygt kan sende deres børn og unge til os i den sikre forvisning om, at vi er vores ansvar bevidst.
 
Vi ønsker at have et miljø, hvor der gøres op med berøringsangsten med hensyn til børn og unges trivsel og herunder også risikoen for overgreb.
 
Derfor ansætter Freja HK kun ungdomstrænere, såfremt at de på forhånd har givet deres samtykke til, at foreningen kan indhente oplysninger i Det Særlige Kriminalregister vedrørende seksuelle afgørelser.  

Nyheder

Klubbens Kampe

Facebook

Freja Håndboldklub     Bellahøjvej 1 - Bellahøj Hallen     2700 Brønshøj Jyske Bank regnr. 5022 kontonr. 113381-7